Disclaimer

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op alle content welke wordt getoond op onze website. Door de website te bezoeken en/of informatie te gebruiken welke op of via onze website wordt aangeboden verklaar je automatisch akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Alle beschikbare informatie is met de grootst mogelijk zorg samengesteld. Desondanks aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden en/of inconsistenties van het getoonde. Wij behouden ons alle rechten voor om content, met inbegrip van de tekst in deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder nadere aankondiging.

Wij dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar onze website. Het gebruik van links en verwijzingen is volledig voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door ons niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan zonder onze toestemming betekend inbreuk op intellectuele rechten. Toestemming is enkel verleend in het geval van schriftelijk akkoord door een tekenbevoegd persoon van EPM HOLDING BV.
Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een bevoegd rechter in Nederland.